Ulaşım

Sempozyum oturumları ve tematik atölyeler TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Tarihi Bina‘da (Ömerağa Mah. Levent Ersoy Sok. No.2 41200 İzmit/Kocaeli) gerçekleşmektedir.
Başlıksız-1