Bilgiler

Marksist Devlet Ve Hukuk Teorisi

Bu derleme-kitap, tarihsel materyalizmin siyasi ve hukuki serüvenini kronolojiye uygun bir biçimde gözler önüne sermeye çalışıyor; dolayısıyla sınıf mücadelesinden hareket eden güçlü bir eleştirinin günümüze bıraktığı siyasi/hukuki mirası ana hatlarıyla ortaya koyuyor.

Yazar Hakkında

Hukuk ve Devlet Teorisi Sempozyumu