III. utyhdts'15

katılımcılar’15

Ayşegül Kars Kaynar

Neoliberal dönemde olağanüstü hal ve istisna: Bir Neocleous tartışması

Çağrı Çarıkçı

Özelleştirmelerden kamulaştırmalara devlet mülkiyetinin değişen anlamı

Demet Şahende Dinler

Türkiye’deki geridönüşüm sektöründen ampirik ve yöntemsel ipuçları

Ersin Vedat Elgür

“Polis”: “İç” savaşın ideolojik ve zor aygıtı

İsmail Doğa Karatepe

Türkiye’de islamcılar, devlet ve burjuvazi: TOKİ’nin kültürel ekonomi politiği

Yücel Demirer

Neoliberal çağda dinin siyasal işlevi

Barkın Asal

Mülkiyet-devlet-hukuk arasındaki paralellikler

Gökçe Çataloluk

Hukuk çalışmaya devam etmeli miyiz? Sistemik bir analiz

Mehmet Cemil Ozansü

Ceza hukukunun sönümlenmesi üzerine düşünceler

Mustafa Bayram Mısır

Marksist hukukun kaynağı: Devletin kamu hizmeti ve hak dolayımı ile eleştirisi

Onur Karahanoğulları

Diyalektik hukuk bilimi

Yasemin Özdek

Hukuku toplumsallaştırmak gerekir

Ayşe Evren Hoşgör

Rejim Tartışmalarına Sermaye Cephesinden Bakmak

Metin Özuğurlu

Sınıflar mücadelesinin politik toplumdaki tezahürü: Halk egemenliği

Şebnem Oğuz

Poulantzas’ın devlet kuramının süregiden güncelliği: Türkiye’de siyasal rejim tartışmaları

Simon Behrman

“Does Pashukanis’ Work Provide the Basis for a Theory of the State?”

Tarik Kochi

Dreams and Nightmares of Liberal International Law

Ş. Can Atalay

Kuralsızlığın kuralları: Neoliberal devlet ve neoliberal yurttaşlığa karşıyeni bir yurttaşlık bilinci için…

Murat Özveri

Devletin sınıfsal karakterini dışa vuran hukuk alanı: Çalışma mevzuatı

Orhan Gazi Ertekin

Hukuk-politika ilişkileri bağlamında sınırlar ve kurucu meseleler

Kansu Yıldırım

Devlet ve Diktatörlük: Devlet Biçiminin Dönüşümünde Hukukun Araçsallaştırılması mı? Askıya Alınması mı?

Selçuk Kozağaçlı

Devrimci Şiddet, Devrimci Özne ve Adalet

Ahmet Hakan Atay

Doğal hukuk: Kavram, kapsam, konum

Alberto Toscano

The Spectre of Transition

Ferda Koç

Haziran Direnişi ile yeniden alternatifleri sorgulamak

Murat Bay

Rojava’dan Kobane’ye bir gazetecinin tanıklığı

Nazan Üstündağ

Rojava’da devletsizlik ve hukuksuzluk

Yazar Hakkında

Hukuk ve Devlet Teorisi Sempozyumu