I. utyhdts'13

katılımcılar’13

Ali Murat Özdemir

Cumhuriyet ve Anayasası Arasındaki Dramatik İlişki Üzerine Notlar

Ahmet Tonak

Marx’ta Kapitalist Devlet

Hüseyin Özel

İktisat ve Devlet mi, İktisat ve İnsan mı?

Mustafa Kemal Coşkun

Devlet, Sınıflar ve Proleter Kamusal Alan

Ersin Vedat Elgür

Kavşakta Karşılaşanlar: Devlet, Siyaset, İktisat, Felsefe

Simten Çoşar

(Neo)liberal teoride devlet: kamusuz siyaset

Abdurrahman Aydın

Devletin Çehreleri, Tebaanın Sureti

İsmail Beşikçi

Devlet ve Kürtler

Kansu Yıldırım

Devleti Yeniden Düşünmek: Makine Olarak Devlet

Onur Karahanoğulları

Sosyalist Hukukun Olanaksızlığı ve Marksist Hukuk Kuramının Olabilirliği: Evgeny Pasukanis

Ferda Koç

Sınıf, Hak Mücadeleleri ve Yeniden Düşünülen Hukuk

Sungur Savran

Özgürlük, Eşitlik, Mülkiyet ve Bentham

Ertan Kardeş

Felsefi bir Sorun Olarak Anayasa/Anayapı

Dinçer Demirkent

Cumhuriyetin İki Kuruluş Potansiyeli

Ayhan Bilgen

Anayasa Yapım Süreci

Murat Sevinç

Anayasa’nın Başlangıç İlkeleri ve İlk Üç Madde Sorunu

Yazar Hakkında

Hukuk ve Devlet Teorisi Sempozyumu